Deelnemers laten zich sponsoren voor hun inspanning
Het sponsorgeld dat we in 2015 hebben opgehaald en wat we weten op te halen in 2017 doneren aan  Inspire2Live; een organisatie die de kankerpatiënt voorop heeft staan en waar verschillende patiënten met artsen en wetenschappers meepraten om oplossingen sneller dichterbij te brengen. De keuze voor Inspire2Live was voor Ice4life voor de hand liggend. Mark heeft samen met Coen de basis gelegd voor Ice4Life om aandacht te vragen en die ook te krijgen.

In de toekomst zullen we ieder jaar opnieuw kijken naar initiatieven die op een zo effectief mogelijke wijze de doelen uit de missie van Mark kunnen verwezenlijken. Waarbij wij ook bij de evenementen van Ice4Life willen kijken hoe wij direct kunnen bijdragen aan de dialoog tussen alternatieve en reguliere zorg.

My Small Step

Het sponsorgeld zal worden besteed aan het onder de aandacht brengen van My Smal Step, een initiatief welke door Inspire2Live wordt ontwikkeld om de patiënten data beschikbaar te maken voor onderzoek. Hiermee kan op veel individueler niveau onderzoek worden gedaan naar ziekte en causale verbanden. Nu is deze data of niet beschikbaar of beschermd waardoor slechts een beperkte (commerciële) groep toegang heeft. Deze informatie heeft onschatbaar veel waarde als deze vrij toegankelijk is voor alle onderzoekers en kan een reuze stap zijn voor onderzoeken naar de diverse soorten ziektes en de oorzaak daarvan.

Achtergrond
Mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben, worden direct geconfronteerd met een scala aan behandelingen waar ze aan onderworpen moeten worden. Voor een belangrijk deel zijn ze in die behandelingen ‘lijdend voorwerp’ en ondergaan van chirurgie, bestralingen, interventie oncologie en chemo tot immunotherapieën. Weinig wordt er verteld over wat de patiënt zelf kan doen om zijn of haar lichaam optimaal in conditie te brengen. Een optimale conditie om aan de ene kant de behandelingen zo goed mogelijk te doorstaan en om aan de andere kant het lichaam zo te versterken dat het zo stevig mogelijk weerstand kan bieden aan de wildgroei van kankercellen. In zekere zin dus om het lichaam te trainen in het terugdringen van de kanker én het voorkomen dat het weer terugkeert na de behandelingen.

Visie Inspire2Live 

Inspire2Live gelooft sterk in het versterken van het zelfgenezend vermogen van de mens. De uitdaging die we aangaan, is het bewijzen van de meerwaarde van verschillende complementaire therapieën op de werking van het immuunsysteem.

Immuunsysteem
Het immuunsysteem speelt een sleutelrol in het ontstaan van kanker. Kankercellen worden in beginsel als lichaamsvreemd gezien door het immuunsysteem en daarom afgebroken. Na verloop van tijd stopt het immuunsysteem met het opruimen van de kankercellen en ontstaat een ongebreidelde proliferatie. Binnen de immunologie zijn op dit moment grote ontwikkelingen gaande met medicijnen die het immuunsysteem activeren of methodes die het immuunsysteem trainen om specifieke kankercellen op te ruimen. In dat licht is het heel interessant om te onderzoeken hoe complementaire therapieën het immuunsysteem kunnen versterken.

Het project ‘Vergroten innerlijke kracht/weerstand’
Doel van dit project is onderzoeken wat complementaire therapieën kunnen bijdragen aan het versterken van het immuunsysteem van de patiënt.

Te denken valt aan een aantal therapieën die al min of meer bewezen hebben een positief effect te hebben op het versterken van het immuunsysteem, ofwel de weerstand van de patiënt:
• Mind Body Reconditioning
• Meditatie
• Yoga
• Fysieke training
• Voeding

Inspire2Live zal in de komende periode de juiste mensen bij elkaar brengen die in staat zijn de bovenstaande projectdoelstelling in een project te vatten. Doel van dat project is om vast te stellen in welke mate de genoemde therapieën daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt langs de lijn van het immuunsysteem.