Op verzoek van de deelnemers hebben we besloten om meer vrijheid te geven aan de deelnemers en het doel waarvoor zij deelnemen. Daarom bieden we de deelnemers drie sponsordoelen, waaraan zij hun bijdrage kunnen geven. De doelen zullen ieder jaar opnieuw bekeken worden, wel zullen we deze altijd tegen het dichthouden van de doelstellingen van Ice4Life, zoals Mark Bos die destijds heeft gesteld. Dat de patiënt binnen de gezondheidszorg meer beschikkingsrecht krijgt en zelf kan kiezen hoe hij/ zij kwaliteit van leven kan verbeteren los van het feit of hetgeen wordt aangeboden, als regulier of alternatief bestempeld wordt. Dat de zorg draait om de patiënt en niet omwille van het systeem.

Een van de doelen die we altijd in de Top 3 hebben staan is Ice4Life zelf, wij willen als stichting 1.000.000 mensen de kou laten ervaren en dan vooral de effecten daarvan. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken en motiveren en bewust te maken dat jij als mens tot veel meer instaat bent dan je voor mogelijk had gehouden. Hiervoor willen we initiatieven opstarten, ondersteunen, alsook zo breed mogelijk communiceren hierover. Daarvoor zal een deel van het sponsorgeld gebruikt worden.

De drie doelen voor 2018 zijn: